CONVOCATÒRIA 1/2018 per a la contractació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 71 Tècnic/a de Gestió Administrativa.

EmailFacebookTwitter
30/05/2023

CONVOCATÒRIA 1/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 13 ADMINISTRATIU corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

Convocatoria 1/2021
30/05/2023

CONVOCATÒRIA 17/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 12 ADMINISTRATIU corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

Convocatoria 17/2021
26/05/2023

CONVOCATÒRIA 25/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 7 CAP de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

25/05/2023

CONVOCATÒRIA 25/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 7 CAP/A de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

25/05/2023

CONVOCATÒRIA 16/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 8 TÈCNIC/A de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

24/05/2023

CONVOCATÒRIA 25/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 7 CAP/A de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

19/05/2023

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de març de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici de les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 77, tècnic o tècnica d’atenció al públic, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 22/2021

17/05/2023

CONVOCATÒRIA 24/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap o cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019, convocatòria 24/2021

17/05/2023

CONVOCATÒRIA 1/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 13, ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

17/05/2023

CONVOCATÒRIA 17/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 12, ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

17/05/2023

CONVOCATÒRIA 24/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap o cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019, convocatòria 24/2021

12/05/2023

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, del gerent de l’IVAM, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat [PAB] 000566/2022, del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València.