(1) Revista La pluma nº 5, Barcelona, 1979. Coordinadora de Col·lectius per l’Alliberament Gai. Colección José Romero