Scholarships and official announcements

In this space we will incorporate the information about calls and scholarships convened by the IVAM.

24/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, Núm 13 ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

24/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, Núm 12 ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019.

24/03/2023

CONVOCATÒRIA 25/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 7 CAP/A de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

24/03/2023

CONVOCATÒRIA 16/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 8 TÈCNIC/A DE GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

24/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, Núm 12 ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

24/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, Núm 13 ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

22/03/2023

CONVOCATÒRIA 15/2021 per a la cobertura processe de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, número 101 TÈCNIC O TÈCNICA D'EXPOSICIONS I ACCIÓ EXTERIOR, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018.

Convocatoria 15/2021
21/03/2023

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, del gerent del Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral núm. 77, tècnic o tècnica d’atenció al públic, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 22/2021.

20/03/2023

CONVOCATÒRIA 2/2021 procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix al lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 23 AJUDANT DE MANTENIMENT corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018.

20/03/2023

CONVOCATÒRIA 3/2021 procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix al lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 80 AJUDANT DE MANTENIMENT corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018.

20/03/2023

CONVOCATÒRIA 7/2021 procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix al lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 91 AJUDANT DE MANTENIMENT corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018.

14/03/2023

CONVOCATÒRIA 12/2021 per a la cobertura processe de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa, Número 55, 56, 73 CONSERVADOR O CONSERVADORA, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018.